Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2014

innajestem
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl viaatropina atropina

Czasami nadchodzą wieczory, gdy wszyscy inni są szczęśliwi, a Ty słuchając smutnej piosenki szukasz sensu życia.

Reposted fromdeviate deviate viaatropina atropina

Fizycznie osobno. Myślami zawsze razem.

Reposted fromdeviate deviate viaatropina atropina
innajestem
2485 9448
innajestem
4920 f482
Reposted fromwerterowska werterowska viaatropina atropina
innajestem
7456 af7d
Reposted fromstylte stylte viala-lu la-lu
innajestem
1963 4618
Reposted fromretaliate retaliate viala-lu la-lu
innajestem
Za chwilę wstajesz i podchodzisz do mnie bez ubrania, uwielbiam w Tobie ten twój brak skrępowania.
— Sokół
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajadzka jadzka
innajestem

Postanowienia na 2014:
-być jeszcze twardszą niż w 2013
-pokonać swoje słabości
-zwyciężyć z wagą i złym myśleniem o swoim ciele
-bawić i uśmiechać się dużo częściej
-znaleźć więcej czasu dla przyjaciół
-spełniać swoje marzenia
-wierzyć że rok 2014 będzie dużo lepszy
-poważnie zastanawiać się gdzie lokuje uczucia
-nie ograniczać się w rzeczach, które kocham
-ZWIEDZAĆ
-pamiętać o wszystkich innych rzeczach do zrobienia, które siedzą w głowie i czekają na realizacje.

— angelliet.soup.io
Reposted fromAngiie Angiie viaunusual unusual
innajestem
1415 3d3b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viajadzka jadzka
innajestem
2654 e6b8 500
Reposted fromgoszka goszka viajadzka jadzka
innajestem
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viajadzka jadzka
innajestem
2841 9326
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viajadzka jadzka
innajestem
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viajadzka jadzka
innajestem
7192 631d
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viajadzka jadzka
innajestem

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaunusual unusual
innajestem
Co za ponury absurd... Żeby o życiu decydować za młodu, kiedy jest się kretynem?
— 'Dzień Świra' - Adam Miauczyński
Reposted fromhavierbarde havierbarde viaunusual unusual
innajestem
chyba lubię sama siebie wpędzać w zły nastrój. 
Reposted fromlittle-things little-things viaunusual unusual
innajestem
Nadal trzeba pamiętać, przeżywać od nowa te negatywne uczucia, których miało nie być. A są, mimo obietnicy, że wszystko zacznie się od nowa. 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaunusual unusual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl